3.238.174.191
Lập Trình - CNTT

[Chia sẻ] Khóa học HTML/CSS cơ bản qua bài tập thực tế – Miễn phí

khoá học html css cơ bản qua bài tập thực tế

[Chia sẻ] Khóa học HTML/CSS cơ bản qua bài tập thực tế – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Sau khi học người học có thể tự làm được trang web cá nhân với đầy đủ hiệu ứng như các giao diện web hiện nay được bày bán, tự làm được giao diện web ảnh , tự tạo trang trình bày sản phẩm của mình, tự thiết kế trang blog cho cá nhân, tự làm trang giới thiệu công ty, cửa hàng, dịch vụ với đầy đủ hiệu ứng theo ý mình, với đầy đủ tính năng responsive.
 • Về lâu dài khi đã tự thiết kế được giao diện bạn có thể ghép với wordpress hoặc cms khác để bán thành phẩm tại các trang web nổi tiếng như themeforest….

Nội dung của khóa học

Phần 1: Giới thiệu khóa học và cài đặt công cụ

 • Giới thiệu khóa học
 • Cài đặt công cụ

Phần 2: Giới thiệu các thẻ html cơ bản

 • Giới thiệu các thẻ HTML cơ bản
 • Thẻ tiêu đề
 • Nhóm thẻ xuống dòng
 • Thẻ trình bày text và gắn link
 • Thẻ ảnh

Phần 3: Giới thiệu css cơ bản

 • Giới thiệu CSS
 • Học thuộc tính CSS qua bài thực hành – phần 1
 • Học thuộc tính CSS qua bài thực hành – phần 2
 • Học thuộc tính CSS qua bài thực hành – phần 3

Phần 4: Giới thiệu css cơ bản

 • Giới thiệu CSS
 • Học thuộc tính CSS qua bài thực hành – phần 1
 • Học thuộc tính CSS qua bài thực hành – phần 2
 • Học thuộc tính CSS qua bài thực hành – phần 3

Phần 5: Luyện tập chia cột bằng flex

 • Luyện tập công thức chia cột
 • Cách cài đặt và sử dụng font icon
 • Cách sử dụng nhiều Class cùng một lúc

Phần 6: Chữa bài tập

 • Chữa bài tập làm website tin tức báo mới sử dụng kiến thức đã học
 • Giải thích thuộc tính display block

Phần 7: Làm menu với html css

 • Cách làm menu với HTML CSS
 • Thực hành với menu website báo mới
 • Cách căn giữa menu
 • Cách làm hiệu ứng di chuột lên ảnh tương tác lên chữ
 • Chữa bài sử dụng thuộc tính Flex – Phần 1
 • Chữa bài sử dụng thuộc tính Flex – Phần 2

Phần 8: Làm hiệu ứng slide cơ bản nhất

 • Cách làm hiệu ứng slide ảnh cơ bản nhất
 • Cách tinh chỉnh kích cỡ của hiệu ứng slide

Phần 9: Chữa bài tiki

 • Chữa bài tiki.vn sử dụng Flex – Phần 1
 • Chữa bài tiki.vn sử dụng Flex – Phần 2
 • Chữa bài tiki.vn sử dụng Flex – Phần 3
 • Chữa bài tiki.vn sử dụng Flex – Phần 4

Phần 10: Thuộc tính chia layer

 • Luyện tập chia layer với thuộc tính zoom
 • Luyện tập chia layer kèm thuộc tính xoay
 • Chữa bài sử dụng thuộc tính chia layer
 • Chữa bài chia layer – Phần HTML
 • Chữa bài chia layer – Phần CSS
 • Chữa bài chia layer với thuộc tính Rotate và Perspective

Phần 11: Chữa bài tập css3 từ các sản phẩm themeforest bất kỳ

 • Chữa bài tập CSS3 trên themeforest – Phần 1
 • Chữa bài tập CSS3 trên themeforest – Phần 2
 • Chữa bài tập CSS3 trên themeforest – Phần 3
 • Chữa bài tập CSS3 trên themeforest – Phần 4
 • Chữa bài tập CSS3 trên themeforest – Phần 5

Phần 12: Làm menu đa cấp với thuộc tính chia layer

 • Cách làm menu đa cấp áp dụng thuộc tính chia layer – Phần 1
 • Cách làm menu đa cấp áp dụng thuộc tính chia layer – Phần 2
 • Cách làm menu đa cấp áp dụng thuộc tính chia layer – Phần 3
 • Cách làm menu đa cấp áp dụng thuộc tính chia layer – Phần 4

Phần 13: Kĩ thuật nâng cao – sử dụng biến và after before trong css3

 • Cách sử dụng biến trong CSS
 • Kĩ thuật sử dụng After before
 • Luyện tập After before và thuộc tính đổ màu Gradient
 • Cách đặt Transition hai chiều

Phần 14: Ôn tập kiến thức đã học qua việc làm giao diện hoàn chỉnh

 • Thực hành làm giao diện Belton theme – Phần HTML top
 • Thực hành làm giao diện Belton theme – Phần CSS top
 • Thực hành làm giao diện Belton theme – Phần Gradient và chia Layer
 • Thực hành làm giao diện Belton theme – Phần áp dụng after before
 • Thực hành làm giao diện Belton theme – HTML phần text banner
 • Thực hành làm giao diện Belton theme – CSS phần text banner
 • Thực hành làm giao diện Belton theme – HTML CSS phần content
 • Thực hành làm giao diện Belton theme – Background attachment
 • Thực hành làm giao diện Belton theme – Cách đưa icon vào before và after

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Nguyễn Đức Việt

gianng vien Nguyễn Đức Việt

Đánh giá của học viên tại HTML/CSS cơ bản qua bài tập thực tế

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học HTML/CSS cơ bản qua bài tập thực tế – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button