44.211.117.197
Lập Trình - CNTT

[Chia sẻ] Khóa học Khởi đầu thiết kế Website với HTML, CSS, Jquery, Responsive, Bootstrap, dàn Layout từ Photoshop – Miễn phí

khoá học Khởi đầu thiết kế Website với HTML, CSS, Jquery, Responsive, Bootstrap, dàn Layout từ Photoshop

[Chia sẻ] Khóa học Khởi đầu thiết kế Website với HTML, CSS, Jquery, Responsive, Bootstrap, dàn Layout từ Photoshop – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Nắm bắt tổng quan về thiết kế web, nền tảng công nghệ liên quan đến xây dựng website.
 • Các khải niệm đầy đủ về xây dựng một website.
 • Các bước để thực hiện một website.
 • Cách thiết kế và bố cục website để thu hút độc giả và người dùng.
 • Các kinh nghiệm xây dựng website thân thiện với người dùng.
 • HTML- các kiến thức căn bản và chuyên sâu về ngôn ngữ trình bày website
 • HTML Form – gởi nhận thông tin trong website
 • CSS – các kiến thức căn bản và chuyên sau để trình bày giao diện website, style cho website
 • Javascript – tương tác với website ở phía người dùng.
 • Jquery – một thư viện hỗ trợ xây dựng tương tác website được sử dụng rất rộng rãi trong việc xây dựng website.
 • Slideshow cho các banner trong website

Nội dung của khóa học

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU KHOÁ HỌC

 • Bài 1: Giới thiệu khóa học

CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ WEB &, INTERNET / CÁC BƯỚC XÂY DỰNG WEBSITE

 • Tổng quan về thiết kế web và các bước xây dựng – Phần 1
 • Tổng quan về thiết kế web và các bước xây dựng – Phần 2

CHƯƠNG III: UI và UX TRONG THIẾT KẾ WEBSITE

 • Bài 3: UI và UX trong thiết kế website

CHƯƠNG IV: HTML CĂN BẢN VÀ BÀI TẬP

 • Bài 4: HTML là gì, Cấu trúc HTML – Phần 1
 • Bài 5: HTML là gì, Cấu trúc HTML – Phần 2
 • Bài 6: Các tag cơ bản – phần 1
 • Bài 7: Các tag cơ bản – phần 2
 • Bài 8: Các tag cơ bản – phần 3
 • Bài 9: Các tag cơ bản – Phần 4
 • Bài 10.1: Bài tập tổng hợp các thẻ – phần 1
 • Bài 10.2 : Bài tập tổng hợp các thẻ – phần 2
 • Bài 11: HTML Form phần 1
 • Bài 12: HTML Form – phần 2
 • Bài 13: HTML Form – phần 3
 • Bài 14: HTML Form – Phần 4
 • Bài 15: HTML Form – phần 5
 • Bài 16.1: Bài tập Form – phần 1
 • Bài 16.2 – Bài tập Form – phần 2
 • Bài 16.3 : Phân biệt thuộc tính “value” và “name”

CHƯƠNG V: TỔNG QUAN VỀ CSS VÀ BÀI TẬP

 • Bài 17: CSS – Giới thiệu
 • Bài 18: CSS – Cú pháp
 • Bài 19: CSS Selector
 • Bài 20: Bài tập CSS – Bài tập 1
 • Bài 21: Các loại CSS – lý thuyết
 • Bài 22: Các loại CSS – thực hành
 • Bài 23: CSS layout – phần 1
 • Bài 24: CSS layout – phần 2
 • Bài 25: CSS layout – phần 3
 • Bài 26: CSS layout – phần 4
 • Bài 27: CSS layout – phần 5
 • Bài 28: CSS layout – phần 6
 • Bài 29: CSS Layout – Phần 7
 • Bài 30: CSS -Layout phần 8
 • Bài 31: CSS Layout – Phần 9
 • Bài 32.2 – Bài tập CSS – Chia bố cục
 • Bài 32.3: BÀI TẬP CSS – Top Header
 • Bài 32.4: Bài tập CSS – Logo – Menu
 • Bài 32.5: Bài tập CSS- Slider-Sản phẩm
 • Bài 32.6 – Bài tập CSS – Phần cuối

CHƯƠNG VI: JAVASCRIPT &, DOM

 • 7 giờ 27 phút Bài 33: Javascript phần 1
 • Bài 34: Javascript phần 2
 • Bài 35: Javascript phần 3
 • Bài 36: Javascript phần 4
 • Bài 37: Javascript phần 5
 • Bài 38: Javascript phần 6
 • Bài 39: Javascript phần 7
 • Bài 40: Javascript phần 8
 • Bài 41: Javascript DOM – phần 1
 • Bài 42: Javascript DOM – phần 2
 • Bài 43: Javascript DOM – phần 3 – Bài tập nhỏ
 • Bài 44: Javascript DOM – phần 4 – Bài tập nhỏ (Number)
 • Bài 45: Javascript DOM – phần 5 – Bài tập tạo table động
 • Bài 46: Javascript DOM – phần 6 – Bài tập tạo dropbox động
 • Bài 47: Javascript DOM – phần 7 – Đối tượng Date
 • Bài 48: Javascript DOM – phần 8 – Đối tượng Chuỗi – phần 1
 • Bài 49: Javascript DOM – phần 9 – Đối tượng Chuỗi – phần 2
 • Bài 50: Javascript DOM – phần 10 – Các hộp thoại
 • Bài 51: Javascript DOM – phần 11 – Thay đổi CSS – ví dụ
 • Bài 52: Javascript DOM – phần 12 – Form Validation
 • Bài 53: Javascript DOM – phần 13 – Form Validation 2
 • Bài 54: Javascript DOM – phần 14 – Form Validation 3
 • Bài 55: Bài tập Javascript tông hợp – phần 1
 • Bài 56: Bài tập Javascript tổng hợp – phần 2
 • Bài 57: Bài tập Javascript tổng hợp – phần 3
 • Bài 58: Bài tập Javascript tổng hợp – tổng kết

CHƯƠNG VII: JQUERY

 • Bài 59: jQuery – phần 1
 • Bài 60: jQuery – phần 2
 • Bài 61: jQuery – phần 3
 • Bài 62: jQuery – phần 4
 • Bài 63: jQuery – phần 5
 • Bài 64: jQuery – phần 6
 • Bài 65: jQuery – phần 7
 • Bài 66: jQuery – phần 8
 • Bài 67: jQuery – DOM
 • Bài 68: jQuery – DOM – Tiếp theo
 • Bài 69: jQuery – DOM – CSS
 • Bài 70: jQuery – DOM – CSS – tiếp theo
 • Bài 71: jQuery – DOM – Traversing – Descendants – phần 1
 • Bài 72: jQuery – DOM – Traversing – Descendants – phần 2
 • Bài 73: jQuery – DOM – Traversing – Descendants – phần cuối
 • Bài 74: Cách sử dụng từ khoá tìm kiếm google -API, component jquery – bài tập jQuery form validation
 • Bài 75: jQuery và slideshow cho banner trang web

CHƯƠNG VIII: BOOTSTRAP &, RESPONSIVE

 • Bài 76: Khái niệm Responsive Web
 • Bài 77: Bootstrap – các khái niệm
 • Bài 78: Hệ thống grid trong bootstrap
 • Bài 79: Glyphicon và Jumbotron trong bootstrap
 • Bài 80: Sử dụng image trong bootstrap
 • Bài 81: Sử dụng menu – navigation trong bootstrap – phần 1
 • Bài 82: Sử dụng menu – navigation trong bootstrap – phần 2
 • Bài 83: Carousel bootstrap

CHƯƠNG IX: ĐỒ ÁN THỰC HÀNH 1

 • Bài 84: Giới thiệu Đồ án Xây dựng layout Website Giới thiệu công ty
 • Bài 85: Lập trình đồ án 1 – phần 1
 • Bài 86: Lập trình đồ án 1 – kết thúc
 • Bài 87: Animation – hiệu ứng chuyển động cho website

CHƯƠNG X: ĐỒ ÁN THỰC HÀNH 2

 • Bài 88: Giới thiệu đồ án 2 – Dàn layout website theo template hỗ trợ bootstrap
 • Bài 89: Chia sẻ một số kinh nghiệm trong xây dựng website – Trang chủ Đồ án 2 – P1
 • Bài 90: Trang chủ Đồ án 2 – Phần cuối
 • Bài 91: Phân tích các trang còn lại – đồ án 2
 • Bài 92: Tổng kết khoá học

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: LÊ QUANG SONG

giảng viên LÊ QUANG SONG

Anh Song đã tốt nghiệp Thạc Sỹ ngành Khoa Học Máy Tính tại trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên. Anh luôn tâm huyết xây dựng một hệ thống giảng dạy trực tuyến nhằm tạo ra các khóa học tốt nhất, chi phí thấp nhất để hỗ trợ cho cộng đồng, cho các bạn trẻ khắp cả nước.

MỘT SỐ THÀNH TÍCH NỔI BẬT

 • Giải 3 Nhân Tài Đất Việt năm 2007 với sản phẩm : Framework hỗ trợ phát triển 3D Game trên pocket PC.
 • Giải thưởng “Ý tưởng sáng tạo Gameas” của VinaGame năm 2007.
 • Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2007.
 • Giải thưởng“Eureka” cấp thành phố năm 2007.
 • Giải thưởng “Sáng tạo Khoa Học Kỹ Thuật Thành phố năm 2008”.
 • Bằng Khen Chủ Tịch Thành phố của cuộc thi “Sáng tạo Khoa Học Kỹ Thuật Thành Phố năm 2010”.

Đánh giá của học viên tại Khởi đầu thiết kế Website với HTML, CSS, Jquery, Responsive, Bootstrap, dàn Layout từ Photoshop

đánh giá học viên tại khoá học Khởi đầu thiết kế Website với HTML, CSS, Jquery, Responsive, Bootstrap, dàn Layout từ Photoshop

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học Khởi đầu thiết kế Website với HTML, CSS, Jquery, Responsive, Bootstrap, dàn Layout từ Photoshop – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button