44.211.117.197
Lập Trình - CNTT

Khóa học Lập trình ASP.NET MVC5 toàn tập qua dự án Web bán hàng – Miễn phí

khoá học Lập trình ASP.NET MVC5 toàn tập qua dự án Web bán hàng

Lập trình ASP.NET MVC5 toàn tập qua dự án Web bán hàng

Ưu điểm của khóa học

 • Có được kiến thức lập trình web ASP.NET MVC. Từ đó có tự do xây dựng website theo ý mình theo chuẩn ASP.NET MVC.
 • Biết cách triển khai Website của mình lên hosting.
 • Nắm được một số thủ thuật thông dụng khi làm web như ( Jquery, Ajax, css3).

Nội dung của khóa học

Chương I: Tổng quan giới thiệu

 • Bài 1: Mục tiêu & giới thiệu khóa học.
 • Bài 2: Tổng quan giới thiệu về ASP.NET MVC.

CHƯƠNG II: Tìm hiểu cú pháp hoạt động của ASP.NET MVC 5

 • Bài 1: Hướng dẫn tạo và cài đặt chạy ứng dụng ASP.NET MVC đầu tiên.
 • Bài 2: Hướng dẫn tạo Model, View, Controller trong ASP.NET MVC.
 • Bài 3: Giới thiệu về cú pháp razor trong ASP.NET MVC.
 • Bài 4: Hướng dẫn truyền tham số trong ASP.NET MVC.

CHƯƠNG III: Hướng dẫn xây dựng ứng dụng Website bán hàng trực tuyến.

 • 28 giờ 35 phút Bài 1: Hướng dẫn thiết kế cơ sở dữ liệu.
 • Bài 2: Giới thiệu Entity FrameWork và hướng dẫn làm quen với cú pháp truy vấn của Entity.
 • Bài 3: Hướng dẫn thiết kế giao diện website dựa trên template có sẵn.
 • Bài 4.1: Giới thiệu một số thuộc tính CSS3 thông dụng và làm quen với bootstrap framework.
 • Bài 4.2: Giới thiệu về Jquery và hướng dẫn sử dụng một số thủ thuật thông dụng.framework.
 • Bài 4.3: Hướng dẫn sử dụng Ajax trong ASP.NET MVC.Xem trước
 • Bài 4.3.1: Hướng dẫn sử dụng Ajax trong ASP.NET MVC (tiếp theo).
 • Bài 5: Hướng dẫn xây dựng một số chức năng cho Website.
 • Bài 5.1: Hướng dẫn truy xuất lấy dữ liệu từ CSDL thông qua mô hình MVC hiển thị lên WebSite.
 • Bài 5.2: Hướng dẫn xây dựng load menu đa cấp động.
 • Bài 5.3: Hướng dẫn truyền dữ liệu querystring xây dựng các trang chi tiết.
 • Bài 5.3.1: Hướng dẫn truyền dữ liệu querystring xây dựng trang sản phẩm.
 • Bài 5.3.2: Hướng dẫn cấu hình Url (Đường dẫn thân thiện)
 • Bài 5.4: Hướng dẫn xây dựng chức năng đăng ký, đăng nhập.
 • Bài 5.4.1: Hướng dẫn xây dựng chức năng đăng ký, đăng nhập (tiếp theo).
 • Bài 5.5: Hướng dẫn sử dụng 1 số validation trong asp.net mvc.
 • Bài 5.6: Hướng dẫn xây dựng class metadata để lưu 1 số thuộc thay đổi trong model.
 • Bài 5.7: Hướng dẫn xây dựng chức năng giỏ hàng, đặt hàng…
 • Bài 5.7.1: Hướng dẫn xây dựng chức năng giỏ hàng, đặt hàng …(tiếp theo).
 • Bài 5.7.2: Hướng dẫn xây dựng chức năng giỏ hàng, đặt hàng …(tiếp theo).
 • Bài 5.7.3: Hướng dẫn xây dựng chức năng giỏ hàng, đặt hàng …(tiếp theo).
 • Bài 5.7.4: Hướng dẫn xây dựng chức năng giỏ hàng, đặt hàng …(tiếp theo).
 • Bài 5.7.5: Hướng dẫn xây dựng chức năng giỏ hàng, đặt hàng …(tiếp theo).
 • Bài 5.8: Hướng dẫn xây dựng chức năng phân trang.
 • Bài 5.11: Hướng dẫn xây dựng chức năng tìm kiếm.
 • Bài 5.12: Hướng dẫn sử dụng ajax xây dựng chức năng tìm kiếm.
 • Bài 5.13: Hướng dẫn xây dựng và thiết kế Layout cho trang quản trị.
 • Bài 5.13: Hướng dẫn xây dựng chức năng quản lý sản phẩm (Thêm, xóa, sửa) sản phẩm. 27 phút
 • Bài 5.14: Hướng dẫn xây dựng chức năng quản lý sản phẩm (Thêm, xóa, sửa) sản phẩm (tiếp theo).
 • Bài 5.15: Hướng dẫn xây dựng chức năng quản lý sản phẩm (Thêm, xóa, sửa) sản phẩm (tiếp theo).
 • Bài 5.16: Hướng dẫn xây dựng chức năng nhập hàng.
 • Bài 5.17: Hướng dẫn xây dựng chức năng nhập hàng (tiếp theo P.2)
 • Bài 5.18: Hướng dẫn xây dựng chức năng nhập hàng (tiếp theo P.3)
 • Bài 5.19: Hướng dẫn xây dựng chức năng duyệt đơn hàng.
 • Bài 5.20: Hướng dẫn xây dựng chức năng thống kê.
 • Bài 5.21: Hướng dẫn phân quyền MVC.
 • BÀI 5.22: Quản lý quyền, phân quyền
 • Bài 5.23: Hướng dẫn cài đặt IIS
 • Bài 5.24: Hướng dẫn Publish Website Trên IIS
 • Bài 5.18 : Hướng dẫn upload web lên hosting miễn phí.

Chương IV: Tổng kết &, Đồ án cuối khóa

 • Bài 1: Tổng kết khóa học – một số vấn đề cần lưu ý.

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Trương Tấn Khải

Đánh giá của học viên tại Lập trình ASP.NET MVC5 toàn tập qua dự án Web bán hàng

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học Lập trình ASP.NET MVC5 toàn tập qua dự án Web bán hàng – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button