44.211.117.197
Kỹ Năng Mềm

[Chia sẻ] Khóa học Kỹ Năng Sinh Tồn Dân Kinh Doanh 4.0 – Miễn phí

khoá học Kỹ Năng Sinh Tồn Dân Kinh Doanh 4.0

[Chia sẻ] Khóa học Kỹ Năng Sinh Tồn Dân Kinh Doanh 4.0 – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Sau khóa học, học viên sẽ:
 • Giúp bạn có kỹ năng, kiến thức để trở thành công trong kinh doanh, bán hàng.
 • Bạn sẽ có kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp hơn.
 • Xác định được yếu tố giúp bán hàng thành công (CDAS).
 • Bạn có cách thức tìm kiếm khách hàng bằng nhiều công cụ khác nhau (M.A.N).
 • Kỹ năng chuẩn bị, tiếp cận, giao tiếp với khách hàng hoàn hảo công thức CUA & 3V.
 • Kỹ năng xử lý từ chối với công thức APAC, 3F, LAST.
 • Nắm được những điều nên và không nên trong xử lý từ chối.
 • Những yêu cầu cần có khi xử lý từ chối khách hàng.
 • Khóa học sẽ giúp bạn cải thiện năng lực bán hàng của bạn.
 • Bạn có bộ giáo trình hoàn chỉnh đề đào tạo nhân viên sales của doanh nghiệp bạn, nhân rộng và biến họ thành những chiến binh sales thiện chiến.

Nội dung của khóa học

Phần 1: Giới thiệu tổng quan

 • Giới thiệu khóa học

Phần 2: Công thức bán hàng thành công

 • Công thức C.D.A.S

Phần 3: Kỹ năng tìm kiếm khách hàng tiềm năng

 • Công thức M.A.N
 • Công thức 100-50-20-1
 • Tổng hợp kỹ năng tìm kiếm khách hàng

Phần 4: Tiếp cận, giao tiếp khách hàng

 • Tiền tiếp cận
 • Tiếp cận khách hàng với công thức WISH
 • Kỹ năng giới thiệu (sản phẩm)

Phần 5: Kỹ năng xử lý từ chối

 • Công thức APAC
 • Công thức 3F
 • Kỹ thuật lờ = ignore
 • Thái độ khi xử lý từ chối
 • Yêu cầu cơ bản khi xử lý từ chối/phản bác
 • Các loại phản đối/từ chối
 • Xử lý từ chối với LAST

Phần 6: Tổng kết

 • Tổng kết
 • Bài tập luyện tập

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Luật Nguyễn (MBA, Bitis)

giảng viên Luật Nguyễn (MBA, Bitis)

Đánh giá của học viên tại Kỹ Năng Sinh Tồn Dân Kinh Doanh 4.0

đánh giá học viên tại khoá học Kỹ Năng Sinh Tồn Dân Kinh Doanh 4.0

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khóa học Kỹ Năng Sinh Tồn Dân Kinh Doanh 4.0 – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button