44.211.117.197
Lập Trình - CNTT

Khóa học trang trí website bằng css – Miễn phí

khoá học trang trí website bằng css

Khóa học trang trí website bằng css – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Nắm được ý nghĩa của CSS và từ đó áp dụng để tạo vẻ đẹp theo ý mình mong muốn cho website
 • Phân tích và sử dụng tối ưu cho các cách áp dụng CSS vào dự án
 • Dễ dàng nắm bắt các lỗi giao diện và tự tay fix chúng

Nội dung của khóa học

 • Bai_1_CSS_la_gi.
 • Bai_2_Cac_khai_niem__thuat_ngu_nen_tang
 • Bai_3_1_Cac_cach_nhung_ma_nguon_CSS_vao_tai_lieu_HTML___p1
 • Bai_3_2_Cac_cach_nhung_ma_nguon_CSS_vao_tai_lieu_HTML___p2
 • Bai_4_Gioi_thieu_cac_Text_Editor_de_lam_viec_voi_CSS.
 • Bai_5_Type_Selector.
 • Bai_6_Class_Va_Id_Selector.
 • Bai_7_Attribute_Selector.
 • Bai_8_Pseudo_Class_Va_Element_Selector.
 • Bai_9_1_Combinator_Selector___p1.
 • Bai_9_2_Combinator_Selector___p2.
 • Bai_10_Don_vi_tuyet_doi_(Absolute_Length_Units).
 • Bai_11_1_Don_vi_tuong_doi_(Relative_Length_Units)
 • Bai_11_2_Textual_and_numeric_data_type.
 • Bai_12_Co_che_thiet_lap_gia_tri_cho_cac_Property.
 • Bai_13_Cac_gia_tri_ve_mau_sac_(color_values).
 • Bai_14_Font_Property.
 • Bai_15_1_Text_Property___p1.
 • Bai_15_2_Text_Property___p2.
 • Bai_16_List_Property.
 • Bai_17_1_Khai_niem_ve_Box_Model_Phan_1.
 • Bai_17_2_Khai_niem_ve_Box_Model_Phan_2.
 • Bai_18_Block_va_inline.
 • Bai_19_Box_sizing_Property.
 • Bai_20_Overflow_Property.
 • Bai_21_Float_Property.
 • Bai_22_Clear_Property.
 • Bai_23_Ky_thuat_Hidden_va_Clear_fix.
 • Bai_24_Position_Property___Static_Va_Relative.
 • Bai_25_Position_Property___Absolute.
 • Bai_26_Position_Property___Fixed.mp4
 • Bai_27_Z_index_Property.
 • Bai_28_Mau_nen_Va_hinh_nen
 • Bai_29_Border_Radius.

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Phó Hải Đăng

giảng viên Phó Hải Đăng

Đánh giá của học viên tại trang trí website bằng css

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học trang trí website bằng css – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button