3.229.117.191
Lập Trình - CNTT

Khóa học lập trình matlab – Miễn phí

khoá học lập trình matlab

Khóa học lập trình matlab – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Tự giải quyết các bài toán về giải tích số, xử lý tín hiệu số, xử lý đồ họa trong quá trình lập trình
 • Tiết kiệm thời gian và công sức trong học tập và nghiên cứu
 • Trang bị cho mình những kiến thức dựa trên kinh nghiệm lập trình lâu năm của giảng viên cùng tư duy lập trình bài bản, giúp ích cho quá trình học tập và nghiên cứu lâu dài

Nội dung của khóa học

 • Giới thiệu tổng quan
 • Giới thiệu về khóa học và giảng viên
 • Làm quen với Matlab 5 Bài
 • Giới thiệu giao diện phần mềm Matlab
 • Tạo biến trong Matlab
 • Các toán tử đại số trong Matlab
 • Các hàm được xây dựng sẵn trong Matlab
 • Viết chương trình đơn giản
 • Chuỗi kí tự và vector (Mảng 1 chiều)
 • Cơ bản về chuỗi kí tự
 • Nhận thông tin từ người dùng và hiển thị dữ liệu
 • Vector và các toán tử trên vector P1
 • Vector và các toán tử trên vector P2
 • Đồ họa 2D trong Matlab
 • Hàm plot trong Matlab
 • Vẽ đồ thị 1 số hàm đơn giản
 • Xây dựng nhiều đồ thị trên 1 khung đồ họa
 • Thêm đường thẳng và các kí tự
 • Ma trận (Mảng 2 chiều)
 • Cơ bản về ma trận trong Matlab
 • Các phép tính đối với ma trận P1
 • Các phép tính đối với ma trận P2
 • Các hàm đặc biệt và hệ phương trình tuyến tính
 • Cấu trúc điều khiển chương trình
 • Các toán tử quan hệ và logic
 • Cấu trúc điều kiện if-else
 • Cấu trúc điều kiện if-else lồng nhau
 • Bài tập ví dụ cấu trúc điều kiện
 • Cấu trúc vòng lặp for
 • Cấu trúc vòng lặp while P1
 • Cấu trúc vòng lặp while P2
 • Bài tập ví dụ cấu trúc vòng lặp P1
 • Bài tập ví dụ cấu trúc vòng lặp P2
 • Cấu trúc switch – case P1
 • Cấu trúc switch – case P2
 • Bài tập thực hành các cấu trúc điều khiển chương trình
 • Xây dựng hàm trong Matlab
 • Xây dựng hàm người dùng trong Matlab
 • Bài tập thực hành xây dựng hàm người dùng
 • Đồ họa 3D trong Matlab
 • Xây dựng đồ họa 3D trong Matlab
 • Bài tập thực hành vẽ đồ thị 3D của các hàm 2 biến
 • Bài tập cuối khóa
 • Bài tập tổng hợp cuối khóa (P1)
 • Bài tập tổng hợp cuối khóa (P2)

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Tạ Đức Hải

giảng viên Tạ Đức Hải

Đánh giá của học viên tại lập trình matlab

đánh giá học viên tại khoá học lập trình matlab

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học lập trình matlab – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button