44.211.117.197
Lập Trình - CNTT

Khóa học SQL căn bản – Miễn phí

khoá học SQL căn bản

Khóa học SQL căn bản – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Giúp bạn hiểu rõ bản chất SQL, tính ứng dụng, phân loại phổ biến trong thực tế, các lưu ý trong SQL cần nhớ.
 • Biết được các câu lệnh từ cơ bản đến nâng cao trong SQL như Select, chọn dữ liệu không trùng nhau với DISTINCT. Biết được tư duy tìm kiếm, sắp xếp, tính toán, tối ưu hóa thao tác một cách thuần thục.
 • Thành thạo các thao tác với cơ sở dữ liệu trong SQL như CREATE DATABASE, INSERT INTO, UPDATE SET, chỉnh sửa bảng ALTER, xóa bảng dữ liệu với Drop Table
 • Bạn sẽ được học và thực hành từ các bài toán SQL trong thực tế làm việc
 • Cuối khóa, người học sẽ trực tiếp làm bài trắc nghiệm kiểm tra nhằm xâu chuỗi, tổng hợp lại những kiến thức đã học một cách hệ thống, bài bản.

Nội dung của khóa học

 • SQL căn bản – Bài 1 Giới thiệu SQL và cài đặt.mp4
 • SQL căn bản – Bài 2 Khái niệm về SQL.mp4
 • SQL căn bản – Bài 3 Khái niệm về cơ sở dữ liệu.mp4
 • Java căn bản – Bài 4 Các kiểu dữ liệu trong Java và ép kiểu.mp4
 • SQL căn bản – Bài 5 DMBS và RDBMS.mp4
 • SQL căn bản – Bài 6 Cú pháp SQL.mp4
 • Java căn bản – Bài 7 String trong Java.mp4
 • SQL căn bản – Bài 8 Làm việc với bảng.mp4
 • SQL căn bản – Bài 9 SQL ALTER table.mp4
 • SQL căn bản – Bài 10 Câu lệnh SELECT.mp4
 • SQL căn bản – Bài 11 Làm việc với toán tử AND, OR, NOT.mp4
 • SQL căn bản – Bài 12 Toán tử LIKE trong SQL.mp4
 • SQL căn bản – Bài 13 Toán tử IN, BETWEEN và ANY.mp4
 • SQL căn bản – Bài 14 Câu lệnh INSERT INTO.mp4
 • SQL căn bản – Bài 15 Câu lệnh UPDATE.mp4
 • SQL căn bản – Bài 16 INNER JOIN.mp4
 • SQL căn bản – Bài 17 OUTER JOIN trong SQL.mp4
 • SQL căn bản – Bài 18 Mệnh đề GROUP BY.mp4

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Bạch Ngọc Toàn

giảng viên bạch ngọc toàn

Đánh giá của học viên tại SQL căn bản

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học SQL căn bản – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button