3.229.117.191
Lập Trình - CNTT

Khóa học ReactJS React_Foundarion – Miễn phí

khoá học ReactJS React_Foundarion

Khóa học Phương pháp học và ứng dụng tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Kotlin – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Biết sử dụng redux-thunk middleware
 • Xây dựng sản phẩm thực tế (clone Tiktok)
 • Triển khai dự án React ra Internet
 • Đủ hành trang tự tin apply đi xin việc

Nội dung của khóa học

 • React Router _ Foundation – Bài 0- Giới thiệu
 • React Router _ Foundation – Bài 1- Cài đặt môi trường
 • React Router _ Foundation – Bài 2- Tạo component
 • React Router _ Foundation – Bài 3- Cài đặt react router
 • React Router _ Foundation – Bài 4- Link và IndexLink
 • React Router _ Foundation – Bài 5- React router onEnter
 • React Router _ Foundation – Bài 6- Giao diện đăng nhập
 • React Router _ Foundation – Bài 7- Giả lập đăng nhập – đăng xuất
 • React Router _ Foundation – Bài 8- Module axios
 • React Router _ Foundation – Bài 9- Đăng nhập phía server với axios
 • React Router _ Foundation – Bài 10- Lưu phiên đăng nhập với express session
 • React Router _ Foundation – Bài 11- Chức năng logout
 • React Router _ Foundation – Bài 12- Component Notification
 • React Router _ Foundation – Bài 13- Cài đặt foundation css
 • React Router _ Foundation – Bài 14- Cài đặt foundation javascript
 • React Router _ Foundation – Bài 15- Đóng gói css với webpack
 • React Router _ Foundation – Bài 16- Làm việc với foundation scss

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Khoa Phạm

giảng viên Khoa Phạm Training

 • Tôi là Phạm Trường Đăng Khoa, hiện đang là giảng viên CNTT tại Trung Tâm Đào Tạo CNTT Nhất Nghệ & C.E.O tại Công Ty TNHH Giáo Dục – Công Nghệ Khoa Phạm.
 • Đam mê lớn nhất của tôi là được học hỏi & vận dụng các kỹ thuật thiết kế mới nhất vào Công nghệ thông tin, KhoaPham.Vn luôn dẫn đầu về đào tạo kỹ thuật lập trình web, ứng dụng di động, Lập trình Social Network.

Đánh giá của học viên tại ReactJS React_Foundarion

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học ReactJS React_Foundarion – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button