44.211.117.197
Lập Trình - CNTT

Khóa học cách sử dụng Git_github cho lập trình và thiết kế Website – Miễn phí

khoá học các sử dụng gihub cho lập trình và thiết kế website

Khóa học cách sử dụng Git_github cho lập trình và thiết kế Website – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

– Cách cài đặt git và git hub

– Cách up và tải file và lưu trữ trên github sử dụng các lệnh trong Git

– Cách hosting một website đã làm xong lên github qua từng bước, chọn tên miền, tạo repo, hiệu chỉnh, upload website, demo web thật

– Cách nhúng facebook comment vào github

– Làm cùng giáo viên qua bài tập thực tế

Nội dung của khóa học

Phần 1: Giới thiệu khóa học

 • Giới thiệu khóa học & tải file đính kèm khoa học .
 • Khái niệm cơ bản
 • Cài đặt GIT va GITHUB
 • Tạo tên miền và kho lưu trữ cho project

Phần 2: Thực hành các lệnh cơ bản trong git

 • Upload website lên kho lưu trữ thế nào
 • Sửa file trên github thế nào
 • Thêm file trong git thế nào
 • Cách lấy file từ github về máy
 • Tạo trang web gallery thế nào

Phần 3: Project thực tế

 • Giới thiệu project thực tế – làm hồ sơ cá nhân trực tuyến
 • Setup ban đầu
 • Lựa chọn giao diện

Phần 4: Thiết kế CV cá nhân trực tuyến bằng Github

 • Tạo file trang chủ và file photoshop
 • Xử lý HTML cho header
 • Xử lý CSS cho menu
 • Xử lý CSS cho menu trên di động
 • Xử lý nền bằng After Before
 • Xử lý HTML cho khối giới thiệu
 • Xử lý CSS cho khối giới thiệu
 • Xử lý responsive cho di động
 • Xử lý HTML cho khối thông tin kinh nghiệm
 • Xử lý CSS cho khối thông tin kinh nghiệm
 • Xử lý responsive cho khối kinh nghiệm cá nhân
 • Xử lý hiệu ứng bằng jquery
 • Hướng dẫn xử lý các phần còn lại
 • Thêm khối facebook comment thế nào
 • Quay ngược thời gian trang git thế nào
 • Tổng kết

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Nguyễn Đức Việt

gianng vien Nguyễn Đức Việt

Đánh giá của học viên tại cách sử dụng Git_github cho lập trình và thiết kế Website

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học cách sử dụng Git_github cho lập trình và thiết kế Website – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button