100.28.132.102
Lập Trình - CNTT

Khóa học Hacker mũ trắng và bảo mật thông tin – Miễn phí

khoá học Hacker mũ trắng và bảo mật thông tin

Khóa học Hacker mũ trắng và bảo mật thông tin – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Tìm hiểu kỹ năng hack website, sever, email, sms, facebook… biết cách tấn công và phòng thủ hack website, server…
 • Xác định được nguyên nhân, những cách thức của kẻ tấn công xâm nhập dữ liệu hệ thống, mối nguy hiểm thường trực về an ninh máy tính của tổ chức doanh nghiệp.
 • Khai thác lỗ hổng bảo mật cho hệ thống mạng doanh nghiệp và gia cố bảo mật.

Nội dung của khóa học

Phần 1: Giới thiệu

 • Giới thiệu khóa học

Phần 2: Thiết lập sơ đồ

 • Giới thiệu tổng quan sơ đồ
 • Thiết lập sơ đồ và thực hành cấu hình Kali Linux cơ bản (Phần 1)
 • Thiết lập sơ đồ và thực hành cấu hình Kali Linux cơ bản (Phần 2)
 • Thiết lập sơ đồ và thực hành cấu hình Kali Linux cơ bản (Phần 3)
 • Thực hành thiết lập sơ đồ lab (Phần 1)
 • Thực hành thiết lập sơ đồ lab (Phần 2)
 • Hướng dẫn sử dụng VI/VIM
 • Ví dụ kết nối các máy ảo
 • Tổng kết chương

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Trung tâm ATHENA

giảng viên Trung tâm ATHENA

Đánh giá của học viên tại Hacker mũ trắng và bảo mật thông tin

đánh giá học viên tại khoá học Hacker mũ trắng và bảo mật thông tin

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học Hacker mũ trắng và bảo mật thông tin – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button