44.211.117.197
Lập Trình - CNTT

Khóa học Viết ứng dụng chia sẻ thông tin giữa những người bệnh ung thư – Miễn phí

khoá học Viết ứng dụng chia sẻ thông tin giữa những người bệnh ung thư

Khóa học Viết ứng dụng chia sẻ thông tin giữa những người bệnh ung thư – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Hỗ trợ người bệnh ung thư chia sẻ về cuộc sống như cách trị bệnh hiệu quả

Nội dung của khóa học

 • 1.CreateApp_UseNavigator.mp4
 • 2.HomeComponentPart1.mp4
 • 3.HomeComponentPart2.mp4
 • 4.CreateDatabase.mp4
 • 5.TinTucPart1.mp4
 • 6.TinTucPart2.mp4
 • 8.TinTucPart3.mp4
 • 9.TinTucPart4.mp4
 • 10.TinTucPart5.mp4
 • 11.TinTucPart6.mp4
 • 12.TinTucPart7.mp4
 • 13.TinTucPart8.mp4
 • 14.TinTucPart9.mp4
 • 15.TinTucPart10.mp4
 • 16.TinTucPart11.mp4
 • 17.TinTucPart12.mp4
 • 18.HoiDapPart3.mp4
 • 19.HoiDapPart4.mp4
 • 20.HoiDapPart5.mp4
 • 21.HoiDapPart6.mp4
 • 22.NhatKiPart1.mp4
 • 23.NhatKiPart2.mp4
 • 24.NhatKiPart3.mp4

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Khoa Phạm

giảng viên Khoa Phạm Training

 • Tôi là Phạm Trường Đăng Khoa, hiện đang là giảng viên CNTT tại Trung Tâm Đào Tạo CNTT Nhất Nghệ & C.E.O tại Công Ty TNHH Giáo Dục – Công Nghệ Khoa Phạm.
 • Đam mê lớn nhất của tôi là được học hỏi & vận dụng các kỹ thuật thiết kế mới nhất vào Công nghệ thông tin, KhoaPham.Vn luôn dẫn đầu về đào tạo kỹ thuật lập trình web, ứng dụng di động, Lập trình Social Network.

Đánh giá của học viên tại Viết ứng dụng chia sẻ thông tin giữa những người bệnh ung thư

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học Viết ứng dụng chia sẻ thông tin giữa những người bệnh ung thư – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button