3.229.117.191
Lập Trình - CNTT

Khóa học lập trình website trong 6 tuần – Miễn phí

khoá học lập trình website trong 6 tuần

Khóa học lập trình website trong 6 tuần – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Nắm được những kiến thức căn bản về HTML và lập trình bằng HTML
 • Hiểu được về CSS và biết cách ứng dụng nó trong lập trình với HTML
 • Thành thạo sử dụng IFRAME trong lập trình
 • Nắm được những kiến thức căn bản về JavaScript và cách kết hợp nó với ngôn ngữ HTML
 • Cách tạo biểu mẫu bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình HTML
 • Thành thạo cách nhúng jQuery trong HTML
 • Cài đặt và sử dụng được WampServer
 • Nắm được cơ bản về PHP và ứng dụng của nó
 • Thành thạo thao tác sử dụng MySQL trong thu thập và xử lý dữ liệu
 • Biết cách kết hợp ngôn ngữ PHP và MySQL
 • Có khả năng tự mình lập trình một số trang web đáp ứng đủ những yêu cầu cơ bản

Nội dung của khóa học

Phần 1: Hướng dẫn cài đặt các công cụ thực hành

 • Hướng dẫn cài đặt các công cụ thực hành

Phần 2: Html

 • Giới thiệu về HTML
 • Chi tiết các thẻ HTML (phần 1)
 • Chi tiết các thẻ HTML (phần 2)
 • Định dạng Text trong HTML
 • Danh sách trong HTML

Phần 3: Css

 • Giới thiệu về CSS
 • Liên kết trong HTML – LINK
 • Ảnh trong HTML
 • Bảng trong HTML
 • IFrame

Phần 4: Javascript – form

 • Tìm hiểu về JavaScript
 • Biểu mẫu trong HTML

Phần 5: Jquery

 • Giới thiệu JQuery
 • Các công cụ và bài thực hành JQuery

Phần 6: Php – mysql – wamp server

 • WAMP SERVER
 • Giới thiệu về PHP
 • Biển số trong PHP
 • Dữ liệu trong PHP
 • Các toán tử cơ bản
 • Các cấu trúc rẽ nhánh và lặp
 • PHP và FORM
 • MySQL
 • Kết hợp giữa PHP và MySQL

Phần 7: Thực hành

 • Giới thiệu ứng dụng
 • Cấu trúc tệp tin
 • Cấu trúc dữ liệu của ứng dụng
 • Mã lệnh kết nối dữ liệu
 • Nhập mã lệnh sản phẩm

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Phạm Quang Vinh

giảng viên Phạm Quang Vinh

Đánh giá của học viên tại lập trình website trong 6 tuần

đánh giá học viên tại khoá học lập trình website trong 6 tuần

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học lập trình website trong 6 tuần – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button