3.236.112.70
Lập Trình - CNTT

Khóa học luyện thi chứng chỉ quốc tế istqb cho tester – Miễn phí

khoá học luyện thi chứng chỉ quốc tế istqb cho tester

Khóa học luyện thi chứng chỉ quốc tế istqb cho tester – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Hiểu rõ các khái niệm cơ bản trong Testing
 • Có được các kỹ thuật thiết kế test case, phương pháp test và quản lý hoạt động test
 • Tự tin tham gia thi ISTQB advance
 • Nâng cao hiệu quả công việc, thăng tiến lên các vị trí cao hơn
 • Trang bị kiến thức sâu rộng để thi chứng chỉ
 • Tự tin offer mức lương cao

Nội dung của khóa học

Phần 1: Giới thiệu

 • Bài 1: Giới thiệu tổng quan về khóa học và cách học
 • Bài 2: Giới thiệu về bài thi lấy chứng chỉ ISTQB

Phần 2: Nền tảng của kiểm thử

 • Bài 3: Tại sao cần phải kiểm thử?
 • Bài 4: Kiểm thử là gì?
 • Bài 5: Quy trình kiểm thử
 • Bài 6: 7 Nguyên lý kiểm thử phần mềm
 • Bài 7: Tâm lý kiểm thử và mức độ độc lập

Phần 3: Kiểm thử trong chu kỳ phần mềm

 • Bài 8: Các mô hình phát triển phần mềm
 • Bài 9: Các mức độ kiểm thử và các hoạt động kiểm thử
 • Bài 10: Các loại kiểm thử

Phần 4: Các kỹ thuật kiểm thử tĩnh

 • Bài 11: Rà soát và quy trình kiểm thử
 • Bài 12: Quy trình rà soát
 • Bài 13: Phân tích tĩnh bằng công cụ

Phần 5: Những kỹ thuật thiết kế kiểm thử

 • Bài 14: Nhận dạng những điều kiện và thiết kế test cases
 • Bài 15: Phân loại các kỹ thuật thiết kế kiểm thử
 • Bài 16: Kỹ thuật Specification-based hay black-box
 • Bài 17: Kỹ thuật Structure-based hay white-box
 • Bài 18: Kỹ thuật Experience-based

Phần 6: Quản lý kiểm thử

 • Bài 19: Tổ chức kiểm thử và phân biệt công việc của tester, test leader
 • Bài 20: Lập kế hoạch, ước lượng, và chiến lược kiểm thử và giám sát và kiểm soát tiến trình kiểm thử
 • Bài 21: Rủi ro và kiểm thử và quản lý lỗi
 • Phần 7: Công cụ hỗ trợ kiểm thử
 • Bài 22: Sử dụng những công cụ hiệu quả: Lợi ích và rủi ro tiềm năng
 • Bài 23: Quy trình giới thiệu công cụ vào tổ chức

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Tạ Thị Thinh

giảng viên Tạ Thị Thinh

Đánh giá của học viên tại luyện thi chứng chỉ quốc tế istqb cho tester

đánh giá học viên tại khoá học luyện thi chứng chỉ quốc tế istqb cho tester

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học luyện thi chứng chỉ quốc tế istqb cho tester – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button