3.229.117.191
Lập Trình - CNTT

Khóa học Lập trình BackEnd cho Website bằng PHP MySQL theo mô hình PC với Codeigniter Framework 3x – Miễn phí

khoá học Lập trình Backend cho website bằng PHP, Mysql theo mô hình MVC với Codeigniter Framework 3x

Khóa học Lập trình BackEnd cho Website bằng PHP MySQL theo mô hình PC với Codeigniter Framework 3x – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Thành thạo lập trình PHP cơ bản theo mô hình hướng đối tượng: Học lập trình hướng đối tượng PHP từ cơ bản với các toán tử, biến, mảng, các hàm chức năng và các kiểu dữ liệu,… để áp dụng trong việc lập trình.
 • Thành thạo hệ cơ sở dữ liệu MYSQL: Cách kết nối, tạo bảng dữ liệu, trong Mysql, cách sử dụng PHP để gọi dữ liệu và hiển thị trên web.
 • Nắm và hiểu rõ các kiến thức, công cụ mới trong lập trình hiện đại: Cách cài đặt và sử dụng Code Editor, Kiểu dữ liệu hiện đại Json, Jquery, Hay Bootstrap,…
 • Thành thạo phương pháp lập trình PHP nâng cao theo mô hình MVC: Với phương pháp này, lập trình viên sẽ làm chủ được ứng dụng web hoàn chỉnh từ Front-end (Giao diện) đến Back-end (Chức năng), điều kiện đủ đảm bảo để bạn có thể trở thành lập trình viên Full Stack.
 • Làm ứng dụng web với PHP hoàn chỉnh từ A-Z: Thông qua hơn 10+ ứng dụng thực hành thực tế trong khóa học như ứng dụng quản lý sim, quản lý nhà hàng, khách sạn,… sẽ giúp học viên nắm được cách tư duy trong cách lập trình từ việc xây dựng kiểu dữ liệu, cách kết hợp phương pháp, các hàm để giải quyết các bài toán của việc lập trình. Từ đó giúp học viên có thể làm ra mọi thứ với PHP.

Nội dung của khóa học

 1. GIOI THIEU VE KIEM THU PHAN MEM
 2. 7 NGUYEN LY TRONG KIEM THU PHAN MEM
 3. QUY TRINH PHAT TRIEN PHAN MEM
 4. QUY TRINH KIEM THU PHAN MEM
 5. CAC TEST LEVEL DUOC AP DUNG TRONG DU AN
 6. KIEM THU CHUC NANG
 7. KIEM THU PHI CHUC NANG
 8. TEST CASE LA GI. LAM THE NAO DE VIET TEST CASE DAU TIEN
 9. THIET KE TEST CASE CHO CHUC NANG LOGIN
 10. CAC KY THUAT THIET KE TEST
 11. KY THUAT KIEM THU PHAN VUNG TUONG DUONG
 12. KY THUAT KIEM THU PHAN TICH GIA TRI BIEN
 13. CACH KET HOP KY THUAT PHAN VUNG TUONG DUONG VA PHAN TICH GIA TRI BIEN
 14. KY THUAT KIEM THU BANG QUYET DINH
 15. KY THUAT KIEM THU USE CASE
 16. UNG DUNG CAC KY THUAT DE THIET KE TEST VAO CHUC NANG GOOGLE REGISTRATION
 17. LOI LA GI. QUAN LY LOI NHU THE NAO
 18. BAO CAO TEST. CAC PHEP DO CO BAN TRONG HOAT DONG KIEM THU

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Thế Thị Hoa

giảng viên thế thị hoa

Đánh giá của học viên tại Lập trình BackEnd cho Website bằng PHP MySQL theo mô hình PC với Codeigniter Framework 3x

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học Lập trình BackEnd cho Website bằng PHP MySQL theo mô hình PC với Codeigniter Framework 3x – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button