3.229.117.191
Marketing

[Chia sẻ] Khóa học info business master 2.0 – Miễn phí

khoá học [Chia sẻ] Khóa học info business master 2.0 - Miễn phí

[Chia sẻ] Khóa học info business master 2.0 – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

Kiến thức nền tảng về Minfo business master 2.0

Nội dung của khóa học

Phần 1: Lesson 1

 • Lesson 1 – Tu Duy Ban Hang Pho Bien

Phần 2: Lesson 2

 • Lesson 2.1 – Nghệ thuật quảng bá bản thân đúng cách.mp4 – Phụ đề – Google Drive
 • Lesson 2.2 – Tao Ra Outline San Pham Cua Ban.mp4 – Phụ đề – Google Drive
 • Lesson 2.3 – Nội dung chủ lực chia sẽ.mp4 – Phụ đề – Google Drive
 • Lesson 2.4 – Huong Dan Tao Outline San Pham Cua Ban.mp4 – Phụ đề – Google Drive
 • Lesson 2.5 – Ai làm thế nào.mp4 – Phụ đề – Google Drive
 • Lesson 2.6 – Huong Dan Tao Website.mp4 – Phụ đề – Google Drive
 • Lesson 2.7 – Hướng Dẫn Cài Đặt Và Kích hoạt Plugin Thrive Architect.mp4 – Phụ đề – Google Drive

Phần 3: Lesson 3

 • 2 – Module 1 – 3 – Bí mật để thành công của bạn không bao giờ kết thúc.mp4 – Phụ đề – Google Drive
 • Lesson 3.1 P4 – Tao Loi Chao Hang Cua Ban
 • Lesson 3.2 P4 – Huong Dan Tao Loi Chao Hang
 • Lesson 3.3 P4 – Huong Dan Tang Gia Tri Loi Chao Hang Voi Hinh Anh
 • Lesson 232 – Vi Du Cua Hoang Ba Tau

Phần 4: Lesson 4

 • 2 – Module 1 – 4 – Bạn đại diện cho điều gì.mp4 – Phụ đề – Google Drive_2
 • Lesson 4.1 – Hiểu đúng về hệ thống bán hàng.mp4 – Phụ đề – Google Drive_2
 • Lesson 4.1 – Thu hút khách hàng tiềm năng.mp4 – Phụ đề – Google Drive_2
 • Lesson 4.2 – Hiểu đúng về mồi thu hút.mp4 – Phụ đề – Google Drive
 • Lesson 4.2 – Hướng dẫn viết quảng cáo bán hàng.mp4 – Phụ đề – Google Drive_2
 • Lesson 4.3 – Tìm ý tưởng mới thu hút khách hàng tiềm năng.mp4 – Phụ đề – Google Drive
 • Lesson 4.3 – Viết kịch bản bán hàng.mp4 – Phụ đề – Google Drive_2
 • Lesson 4.4 – Hướng dẫn tạo VSL.mp4 – Phụ đề – Google Drive_2
 • Lesson 4.5 – Trang bán hàng có tỷ lệ chuyển đổi cao.mp4 – Phụ đề – Google Drive_2
 • Lesson 4.6 – Hướng dẫn chỉnh sửa SalePage.mp4 – Phụ đề – Google Drive_2
 • Lesson 4.7 – Hướng dẫn tạo trang xác nhận order.mp4 – Phụ đề – Google Drive
 • Lesson 4.8 – Hướng dẫn kết nối Landing Page với Getresponse.mp4 – Phụ đề – Google Drive
 • Lesson 4.9 – Hướng dẫn khắc phục lỗi kết nối.mp4 – Phụ đề – Google Drive
 • Lesson 4.10 – Ví dụ của Hoàng Bá Tầu – Đại diện cho điều gì-.mp4 – Phụ đề – Google Drive

Phần 5: Lesson 5

 • 2 – Module 1 – 5 – Bản đồ thành công cho khách hàng.mp4 – Phụ đề – Google Drive
 • Lesson 1 P5 – Dong Goi San Pham – Trinh Bay Noi Dung.mp4 – Phụ đề – Google Drive_2
 • Lesson 2 P5 – Tam Quan Trong Cua Membership.mp4 – Phụ đề – Google Drive
 • Lesson 3 P5 – Cach Pha Vo Niem Tin Gioi Han Cua Khach Hang.mp4 – Phụ đề – Google Drive
 • Lesson 4 P5 – Kich Ban Ban Hang Hieu Qua Nhat.mp4 – Phụ đề – Google Drive
 • Lesson 5 P5 – Khuon Mau De Ban Hang Hieu Qua.mp4 – Phụ đề – Google Drive
 • Lesson 5.1 P3- Tạo mồi thu hút và tăng giá trị mồi thu hút.mp4 – Phụ đề – Google Drive
 • Lesson 5.1 P4 – Ra Mat He Thong Ban Hang.mp4 – Phụ đề – Google Drive
 • Lesson 5.2 P3 – Huong Dan Tao Moi Thu Hut.mp4 – Phụ đề – Google Drive
 • Lesson 5.2 P4 – Hướng dẫn set chiến dịch bán trước khóa học của bạn cho danh sách bạn có.mp4 – Phụ đề – Google Drive
 • Lesson 5.3 P3 – Tang Gia Tri Moi Thu Hut Voi Hinh Anh.mp4 – Phụ đề – Google Drive
 • Lesson 6 P5 – He Thong Ban Hang Voi Webinar.mp4 – Phụ đề – Google Drive
 • Lesson 7 P5 – Ra Mat He Thong Ban Hang Dat 10000.mp4 – Phụ đề – Google Drive
 • Module 2 – Lesson 42 – Ban Do Thanh Cong Cua Hoang Ba Tau.mp4 – Phụ đề – Google Drive

Phần 6: Lesson 6

 • 1 – Chiến lược mở rộng công việc kinh doanh
 • 2 – Module 1 – 6 – Tư duy và thang giá trị sản phẩm
 • 2 – Mở rộng đối tượng – Publishing Model
 • 3 – Mở rộng đối tượng bằng mối quan hệ với đối tác Dream 100
 • 4 – Mở rộng chuỗi sản phẩm
 • 5 – Mở rộng mồi thu hút
 • 6 – Mở rộng hệ thống bán hàng
 • 7 – Mở rộng bằng quảng cáo trả phí

Phần 7: Lesson 7

 • Tài liệu

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Hoàng Bá Tầu

giảng viên hoàng bá tầu

Đánh giá của học viên tại info business master 2.0

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học info business master 2.0 – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button