44.211.117.197
Lập Trình - CNTT

Khóa học Thiết kế Layout cho Website với HTML5 và CSS3 – Miễn phí

khoá học Thiết kế Layout cho Website với HTML5 và CSS3

Khóa học Thiết kế Layout cho Website với HTML5 và CSS3 – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Nắm vững các thẻ ngữ nghĩa trong HTML5
 • Biết cách kết hợp HTML & CSS để tạo Website
 • Tự tay tạo được một website hoàn chỉnh

Nội dung của khóa học

Chương 1: Giới thiệu khóa học 2 video

 • Bài 1: Giới thiệu khóa học
 • Bài 2: Dựng Layout với thẻ table
 • Thử thách 1: Thiết kế layout bằng thẻ table

Chương 2: Thẻ Div và Span 2 video

 • Bài 3: Div và Span
 • Bài 4: Dựng Layout với thẻ Div
 • Thử thách 2: Xây dựng layout bằng thẻ Div

Chương 3: Thiết kế Layout bằng HTML5 5 video

 • Bài 5: Document outline
 • Bài 6: Các sectioning element: section và aside
 • Bài 7: Các sectioning element: nav và article
 • Bài 8: Header và Footer
 • Bài 9: Tìm hiểu về thẻ Main
 • Đồ án 1: Web blog
 • Đồ án 2: Xây dựng giao diện giỏ hàng

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Phó Hải Đăng

giảng viên Phó Hải Đăng

Đánh giá của học viên tại Thiết kế Layout cho Website với HTML5 và CSS3

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học Thiết kế Layout cho Website với HTML5 và CSS3 – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button