3.229.117.191
Lập Trình - CNTT

Khóa học nodejs căn bản – Miễn phí

khoá học nodejs căn bản

Khóa học nodejs căn bản – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

– Nắm rõ HTML, CSS, Bootstrap

– Sử dụng thành thạo JavaScript

– Làm việc với MySQL và MongoDB

– Sử dụng thành thạo Node.js và Express framework

– Biết cách xây dựng ứng dụng web trên nền tảng Node.js

– Có kinh nghiệm xây dựng ứng dụng web với Node.js

– Trở thành lập trình viên Node.js chuyên nghiệp

Nội dung của khóa học

 • Bài 1- Giới thiệu tổng quan và và cài đặt – YouTube
 • Bài 2- NodeJS Console – YouTube
 • Bài 3  Tạo ứng dụng đầu tiên
 • Bài 4- Node Package Manager – YouTube
 • Bài 5- Modules
 • Bài 6  HTTP Module
 • Bài 7  File System
 • Bài 8- Khái niệm về Callback – YouTube
 • Bài 9  Debugging NodeJS
 • Bài 10  Event Emitter
 • Bài 11- Global Objects – YouTube
 • Bài 12  Các module tiện ích
 • Bài 13  Buffer
 • Bài 14  Stream
 • Bài 15  Các framework cho Nodejs
 • Bài 16  Cài đặt và sử dụng Express.js
 • Bài 17- Đối tượng Request – YouTube
 • Bài 18- Response object – YouTube
 • Bài 19  GET Request
 • Bài 20- POST Request – YouTube
 • Bài 21- Routing – YouTube
 • Bài 22  Cookie
 • Bài 23  Upload file
 • Bài 24- Middleware – YouTube
 • Bài 25  Template Engine
 • Bài 26- Tạo ứng dụng Chat Realtime – YouTube

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Toàn Bạch

giảng viên bạch ngọc toàn

Đánh giá của học viên tại nodejs căn bản

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học nodejs căn bản – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button