3.229.117.191
Lập Trình - CNTT

Khóa học phân tích thiết kế CSDL theo chuẩn – Miễn phí

khoá học phân tích thiết kế csdl theo chuẩn

Khóa học phân tích thiết kế CSDL theo chuẩn – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Tạo ra nền tảng vững chắc từ lý luận cho đến thực tiễn của việc phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu trong dự án công nghệ thông tin.

Nội dung của khóa học

 • Các khái niệm cơ bản trong TKCSDL
 • Các bước thiết kế CSDL
 • Chuẩn hóa CSDL
 • Thực hành chuẩn hóa 1NF
 • Thực hành chuẩn hóa 2NF
 • Thực hành chuẩn hóa 3NF
 • Cài đặt vật lý
 • Xử lý ngoại lệ – P1
 • Xử lý ngoại lệ – P2
 • Xử lý ngoại lệ – P3
 • Tổng kết

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Nguyễn Hoàng Tùng

giảng viên nguyễn hoàng tùng

Đánh giá của học viên tại phân tích thiết kế CSDL theo chuẩn

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học phân tích thiết kế CSDL theo chuẩn – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button